Lepingu võib sõlmida e-keskkonnas. Meie koolis sooritatakse teooriaeksam e-keskkonnas.

  • Tervisetõendi otsus nr… (esilehe väljatrükk.) (E-tervisetõendi taotlemiseks tuleb täita tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee, seejärel pöörduda perearsti poole.)
  • 1 passipilt (värviline) või selfie
  • Palume saata e-posti aadressil
  • info@aabecool.ee

Aabe Cool E-Autokool võimaldab Sul teooriakursuse läbida e-õppe põhiselt, kasutades Teooria.ee e-õppekeskkonda.

Teooria.ee on kaasaegne ja kasutajasõbralik liiklusteooria e-õppekeskkond, mis võimaldab Sul ise valida õppimise aja, koha ning rütmi. Teooria.ee keskkond sisaldab palju mitmekülgset õppematerjali: Sa saad vaadata videoloenguid ja ristmike 3D-videosid, sirvida lisamaterjale, õppida interaktiivsete õppekaartide abil ja lahendada liiklusteste.

Õppekeskkond on lihtsalt navigeeritav ja sisaldab funktsioone, millega saad oma õppetööd paremini organiseerida. Peale selle võid õppekeskkonna foorumis nõu küsida oma teooriaõpetajalt ja suhelda kaasõpilastega.

Teooria.ee e-kursus on jagatud kolmeks suuremaks osaks ehk mooduliks. Iga mooduli kohta tuleb käia ühes aktiivõppetunnis ja sooritada vahetest. Kui kõik moodulid läbitud, tuleb teha proovieksam ja pärast seda oledki valmis autokooli teooriaeksamiks.

Registreeru e-autokooli

 

Kursusele registreerumisel on vajalik esitada:

  • Isikuttõendav dokument.
  • Tervisetõend (väljastab perearst).
  • Üks värviline dokumendipilt.

E-autokool on lihtne ja mugav interaktiivne õppekeskkond, mis võimaldab kasutada uusi õppemeetodeid ja pakub alati värsket sisu. E-autokool on õpilaste seas populaarne, sest võimaldab oma aega iseseisvalt juhtida ja muudab õppimise protsessi seeläbi efektiivsemaks.

Kodutöid saab esitada elektrooniliselt ning õpilasel on täpne ülevaade käimasoleva kursuse protsessist. Personaalne kasutajakonto ning salasõna tagavad e-õppe keskkonnas privaatsuse ja turvalisuse.

E-õpe eeldab õppijalt oskust seada eesmärke, mida soovitakse kursuse läbimisega saavutada. Aja planeerimise oskus, motivatsioon ja vastutustunne on abiks kursuse läbimisel ja tähtaegade jälgimisel. E-autokool õppekeskkond võimaldab suhelda oma õpetajate/koolitajatega kuid ka kaasõpilastega.

e-autokool