Aabe Cool autokool Tallinnas on pikaajalise kogemusega koolitusasutus.

Meie koolis toimub õppetöö Maanteeameti poolt heaks kiidetud Aabe Cool õppekava- ning riikliku õppekava alusel. Autokooli kursuste hinnad on läbipaistvad. Lisaks B-kategooria sõidukijuhi kursustele on võimalus läbida erinevaid täienduskoolitusi ja saada vajalikku täiendusõpet.

Sõiduõpetajad on kogemusega spetsialistid, kelle juhendamise all antakse edasi vajalikud teadmised ja hoiakud vastutustundlikuks käitumiseks liikluses. Sõiduõppesse kaasatud juhendaja eesmärk on kinnistada juba omandatud teoreetilised oskused ja aidata kaasa õpilase edasisele arengule.

ÕPPETÖÖ AUTOKOOLIS

Aabe Cool autokooli õppematerjalid on usaldusväärsed, kaasaegsed ja huvitava ülesehitusega, mis toetab õppimise protsessi. Keskkond on lihtsalt navigeeritav ja sisaldab funktsioone, mis võimaldavad õppetööd paremini organiseerida.

Kasutame Teooria.ee õppekeskkonda, mis lubab mugavalt valida õppimise aja ning koha. Konsultatsiooni tunnid toimuvad õppeklassis, Mustamäe tee 4-152 (korrus) ja Harju tn. 6 – 225 A, II korrus. (Sissepääs Rüütli tänava poolt).

Sõidukijuhi koolituse käigus läbitakse järgmised etapid:

 • Sõiduoskuse õppimine
 • Liiklejate vastastikuse mõju tunnetamine
 • Toimetuleku oskus mitmesugustes liiklusolukordades
 • Oma tegevuse hindamise oskus
 • Riski vältimise oskus
 • Liiklusteooria aineprogrammis õpitakse muu hulgas ohutut liiklemist, liiklusseadust, liikluskultuuri ja viisakust, teiste liiklejatega arvestamist, sõiduki turvalisust, juhi liiklusreegleid jpm. Sõiduõpe autokoolis lõppeb kooli teooria- ja sõiduoskuste kontrolliga.

  Tutvu siin meie järgmiste algavate b-kategooria kursustega!

  Meie autokool pakub Sulle parima lahenduse:

  • Soodsad hinnad
  • Individuaalne lähenemine
  • Liiklusteooria e-õppevorm
  • Sõidutunnid 6 päeva nädalas

  Lisaks on meie koolis võimalik:

  • Läbida esmaabikursus
  • Läbida pimeda aja koolitus
  • B-kategooria algastme libedasõidu riskivältimise koolitus
  • B-kategooria lõppastme koolitus
  • Saada täiendusõpet
  Lugupidamisega,
  Kooli juhatus

  Aabe Cool autokool Tallinnas koolitusluba nr 6582HTM

  autokool-tallinnas

  Järgmised kursused:

  • aedes
  • eell
  • teooria
  • pit-stop
  • olerex